Stagonospora curtisii - bladverbranding

Narcissus leaf scorch
Een bijzonder probleem op Narcissus, maar ook op Hippeastrum, Galanthus, Nerine en diverse andere bolgewassen.

Symptomen
Een verschroeide of roodbruine verkleuring van de bladtop kort na opkomst. Bij nat weer spreidt de ziekte verder over het blad uit. Bladeren kunnen worden vervormd.

Biologie
Veroorzaakt door de schimmel Stagonospora curtisii. Kleine zwarte vruchtlichamen van de schimmel in de dode weefsels produceren sporen die verspreid worden door (regen) water.

De schimmel kan ook aanwezig zijn in de buitenste bolschubben, vanwaar het opkomende bladeren infecteert. Het is waarschijnlijk ook nog in de bodem aanwezig, op dood bladweefsel, maar er is weinig bekend over de levenscyclus.

link RHS

Controle

Afsnijden en verwijderen van getroffen blad zodra ze worden opgemerkt. De ziekte is zelden ernstig genoeg om chemische bestrijding in tuinen rechtvaardigen, maar de fungiciden myclobutanil (Bio Systhane Fungus Fighter) en penconazool (Scotts Fungus wissen) zijn gelabeld voor gebruik op sierplanten. Er is geen informatie over de werkzaamheid.

Merk op dat de bladeren wasachtig zijn en moeilijk te bevochtigen met het spuitmiddel. Gebruik eventueel een uitvloeier (bruine zeep). Als infecties blijven, vernietig dan de getroffen bollen.

Bollen dompelen

Tegen Stagonospora en Botrytis bij Galanthus wordt in Nederland bij de beroepstelers geen carbendazim of thiofanaatmethyl gebruikt, maar wel 0,5 % captan (546 g/l) + 0,2 % prochloraz (450 g/l)

Ongeveer 30 minuten dompelen
Geen bollen en knollen dompelen als de groeitop reeds zichtbaar is!