Bemesting

Wanneer bollen in gras of onder bomen worden geplant is een jaarlijkse much van verteerde mest onontbeerlijk. Breng ze aan in het najaar.

Beendermeel wordt bij het begin van het groeiseizoen lichtjes over de jonge scheuten uitgestrooid.